San Diego State University NCAA Basketball Aztecs - Dmitri Diakov